ابزارهای تست جوش

264856_b32afbdb-198c-41ab-8d87-380075431fe0

گیج کمبریج

—————————————————————————————————————————–

13759963101170986440

گیج AWS

—————————————————————————————————————————–

 

weld_gauge_hilow

گیج HI LOW


weld_gauge_fillet

گیج فیلت

پیام یا سوال خودتان را برایمان بفرستید.