«

»

برگزاری دوره سطح 1 و 2 آلتراسونیک در تاریخ 26 اردیبهشت 1395

Photo by chinjoo Tel _09121300132_(5412)_

این شرکت اقدام به برگزاری دوره سطح 1 و 2 التراسونیک با گرایش ریخته گری به مدت دو هفته در تاریخ 26 اردیبهشت 1395 بر اساس توصیه نامه SNT-TC-1A نمود.جناب آقای مهندس میر مجید قائمی دارای مدرک سطح سه ASNT این دوره را تدریس نمودند.