«

»

کنفرانس و جشن ۵۰ سالگی NDT فرانسه

کنفرانس و جشن ۵۰ سالگی NDT فرانسه

زمان: ۳۰ می -۱ ژوئن ۲۰۱۷

مکان: فرانسه-استراسبورگ

نشانی سایت: www.cofrend2017.com/en

0e2ca9a5f4