«

»

پیام نوروزی سال 1396

2side fish iranndt

بر چهره ی گل نسیـم نوروز خوش است               در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست       خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

“حکیم عمر خیام”

با سلام و احترام،

فـرا رسیدن نوروز باستانی، سرآغاز رویش و بالندگی طبیعی، شکوه و جلوگاه زندگانی را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه شادباش می گوئیم. امید است این عیدِ سعید با تحول قلب‌ها و رویش معنویت در انسانها همراه باشد. سالی سرشار از خیر و خوشبختی را برای شما آرزومندم.

میرمجیـد قائمی

مدیرعامل