استعلام گواهینامه

فهرست زیر شامل افرادی است که بر اساس آیین نامه انجمن آزمون های غیرمخرب آمریکا ” ASNT” یعنی”SNT-TC-1A” در دوره های آموزشی این مؤسسه شرکت نموده و پس از موفقیت در امتحانات تئوری وعملی و اخذ تجربه عملی کافی  توسط این مؤسسه به نیابت از طرف کارفرما تأیید صلاحیت شده ­اند و گواهینامه کارفرمائی دریافت داشته اند . همه گواهینامه­ ها بر اساس درخواست کارفرما ی خاص وطبق “Written Practice “همان کارفرما  توسط این مؤسسه به عنوان یک مرکز اموزش (Outside Agncy) برای یک کارفرمای خاص صادر شده است و همراه با تاییدیه همان کارفرما وفقط نزد همان کارفرما اعتبار دارد .  هر کارفرمای دیگر میبایست آن را با” written practice” خود وفق دهد و تایید کارشناس سطح ۳ مورد تأیید خود را نیز دریافت دارد .

در ضمن خاطر نشان میشود اسامی دارندگان مدرک سطح 3 اشاره شده در این قسمت افرادی هستند که دارای مدرک سطح 3 از ASNT میباشند و توسط این مؤسسه و یا کمپانی های همکار ما  آموزش دیده اند.

این مؤسسه جهت بررسی، به روز رسانی و انطباق هر گواهینامه  با الزامات و” Written Pracice” هر کارفرمای دیگر آمادگی دارد .

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’سطح سه’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’بازرسی چشمی(VT)’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’تست مایع نافذ (PT)’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’تست ذرات مغناطیسی (MT)’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’تست آلتراسونیک (UT)’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’تست رادیوگرافی (RT)’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’تفسیر رادیوگرافی(RTI)’ ]

[/toggle]

[toggle border=’none’  title_font=’Arial, Calibri’  toggle title_font_size=’11px’   title_font_weight=800   title=’تست جریان گردابی (ET)’ ]

[/toggle]