دوره ها

این مؤسسه با ۲۵ سال سابقه در امر آموزش پرسنل ، درحال حاضردوره­ های آموزشی متدهای اصلی NDT مانند: UT,RT,RTI,MT,PT,ETوVT را طبق برنامه آمورشیSNT-TC-1A  وISO 9712  برگزارمی نماید و امتحانات تئوری و عملی طبق استانداردهای فوق اخذ مینماید وبراساس سیستم کارفرمائی SNT-TC-1Aگواهینامه تأیید صلاحیت برای آنها صادرمینماید.

همچنین این شرکت باهمکاری برندهای شناخته شده جهانی، سمینارها و دوره ­های تخصصی درمتدهای پیشرفتهNDT  مانند: رادیوگرافی دیجیتال ( RD)،رادیوگرافی کامپیوتری (CR)، تست آلتراسونیک آرایه فازی) (Phased Array (PAUT) وTOFD  UTبرگزارمینماید.

برنامه های آموزشی ما شامل دوره های ارتقا وآمادگی سطح سه برای داوطلبان امتحانات پایه،  متدها ی مختلف برای شرکت در امتحانات سطح ۳ ASNT یا ISO 9712 نیز می باشد.

کلیه اموزش ها و گواهینامه ها توسط اساتید باتجربه سطح سه ارائه میگردد.

علاوه بر دوره های آموزشی منظم و صدور گواهینامه ها که بر اساس تقاضا و نیازهای عمومی برگزار میشود، سمینارها و دوره های آموزشی در بخشهای خاص، صنایع ویژه و اختصاصی  و یا بر اساس استاندارد خاص ارائه مینماید که از جمله آنها میتوان به دوره های UT و ET برای لوله سازی،دوره­های UT برای ریخته گری، دوره­ های ET  برای تست لوله های دیگ بخار و لوله های کندانسور، دوره های رادیوسکوپی برای ریخته گری و …. اشاره نمود.