تقویم آموزشی

دوره های آموزشی جدید تست های غیر مخرّب (NDT):

  1. نام دوره :دوره سطح I و II تست مایعات نافذ (PT) 

زمان: 26 لغایت 30 فروردین ماه 1396

مکان:  شرکت تست های غیر مخرب ایران

>> ثبت نام


  1. نام دوره :دوره سطح I و II تست ادی کارنت(ET) 

زمان: 9 لغایت 20 اردیبهشت ماه 1396

مکان:  شرکت تست های غیر مخرب ایران

>>ثبت نام


3. نام دوره :دوره سطح I و II تست آلتراسونیک (UT) 

زمان: 10 آذر  لغایت 21 تیر ماه 1396

مکان:  شرکت تست های غیر مخرب ایران

>> ثبت نام


4. نام دوره :دوره سطح I و II تست رادیوگرافی (RT) 

زمان7 لغایت 18 مرداد ماه 1396

مکان:  شرکت تست های غیر مخرب ایران

>> ثبت نام


5. نام دوره :دوره سطح I و II تفسیر فیلمهای رادیوگرافی (RTI) 

زمان4 لغایت 7 شهریور ماه 1396

مکان:  شرکت تست های غیر مخرب ایران

>> ثبت نام


مدرس دوره ها مهندس میر مجید قائمی – دارای گواهینامه سطح III در رشته های RT ، UT،MT، ET،VT از ASNT آمریکا

  • برنامه درسی و آزمونها بصورت تئوری و عملی طبق استاندارد SNT-TC-1A و ISO9712  وبه زبان فارسی خواهد بود.
  • شرایط شرکت کنندگان:
  1.    داشتن مدرک حداقل دیپلم
  2. حداقل ۶ ماه سابقه کار در کنترل کیفیت یا بازرسی
  3. آشنایی با علم مواد و روشهای تولید