رویدادها

رویدادهای جهانی:

1. کنفرانس سالیانه انجمن  NDT آلمان

زمان: 22-24 می 2017

مکان: آلمان-کوبلنز

نشانی سایت: www.dgzfp.de


2. کنفرانس و جشن ۵۰ سالگی NDT فرانسه

زمان: ۳۰ می -۱ ژوئن ۲۰۱۷

مکان: فرانسه-استراسبورگ

نشانی سایت: www.cofrend2017.com/en


3. پنجاه و ششمین کنفرانس بین المللی سالیانه NDT انگلستان

زمان: 5-7 سپتامبر 2017

مکان: تلفور- انگلستان

نشانی سایت: www.bindt.org


4.کنفرانس سالیانه ASNT

زمان: 30 اکتبر- 2 نوامبر 2017

مکان: نشویل-تنسی-آمریکا

نشانی سایت: www.asnt.org


5.پانزدهمین کنفرانس NDT قاره آسیا (APCNDT)

زمان: 13-17 نوامبر 2017

مکان: سنگاپور

نشانی سایت : www.apcndt2017.com


6. دوازدهمین کنفرانس اروپایی NDT

زمان: ۱۱-۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

مکان: سوئد-گوتنبرگ

نشانی سایت: www.ecndt2018.com


7.بیستمین کنفرانس جهانی NDT 

زمان: ۸-۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

مکان: کره-سئول

نشانی سایت : www.wcndt2020.com